MTA i MOS

 

Microsoft Technology Associate

.

Przygotowywanie i motywowanie przyszłych pracowników w branży technologicznej

MTA pomaga szkołom w nauczaniu i weryfikacji fundamentalnej wiedzy technologicznej, dając podwaliny ich kariery oraz wiarę w odniesienie sukcesu w zaawansowanych dziedzinach wiedzy. MTA wzmacnia dydaktyków i motywuje uczniów. Pomaga nie tylko instytucji wyróżniać się innowacyjnym programem nauczania technologii, ale jednocześnie oferuje studentom kursu możliwość zdobywania certyfikatów firmy Microsoft bezpośrednio podczas zajęć.

Egzamin MTA

Visual Studio 2010

 • Gaming Development Fundamentals (98-374)
 • HTML5 Application Development Fundamentals (98-375)

Visual Studio 2008

 • Software Development Fundamentals (98-361)
 • Windows Development Fundamentals (98-362)
 • Web Development Fundamentals (98-363)

Windows Server 2008

 • Networking Fundamentals (98-366)
 • Security Fundamentals (98-367)
 • Windows Server Administration Fundamentals (98-365)

SQL Server 2008

 • Database Administration Fundamentals (98-364)

Windows 7

 • Windows Operating System Fundamentals (98-349)

.NET Framework 4

 • Microsoft .NET Fundamentals (98-372)

Windows Phone

 • Mobile Development Fundamentals (98-373)

Egzaminy MTA są oparte na bardzo wymagających branżowych ścieżkach kariery i zaprojektowane przez ekspertów Microsoft Learning oraz zawodowych dydaktyków.

Microsoft Office Specialist

 

Pakiet Microsoft Office stanowi dla organizacji fascynującą okazję ulepszania umiejętności informatycznych w zakresie komputerów biurkowych.

Z tym oprogramowaniem jest związana certyfikacja Microsoft Office Specialist (MOS), cenne poświadczenie kwalifikacji, które uznaje umiejętności potrzebne do korzystania ze wszystkich elementów i funkcjonalności aplikacji Office. Poświadczenie kwalifikacji MOS może pomóc pracownikom w osiągnięciu większej skuteczności i wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od pomocy technicznej.

Dlaczego certyfikacja jest ważna dla pracowników, kierownictwa wydziałów i całej organizacji

Potrzeba umiejętności posługiwania się Microsoft Office radykalnie wzrasta, ponieważ coraz więcej organizacji i instytucji korzysta z nowszych technologii. Certyfikat Microsoft Office Specialist (MOS) pozwoli pracownikom na łatwiejsze i bardziej efektywne wykonywanie zadań i projektów dzięki sprawdzonym umiejętnościom w posługiwaniu się Office 2007/2010. W oparciu o globalnie uznane standardy, certyfikacja MOS weryfikuje umiejętności i zdolności informatyczne użytkowników i pozwala im na pełne wykorzystanie oprogramowania aplikacyjnego w organizacji.

Za pomocą certyfikacji można potwierdzać rozwój pracownika i programy szkoleniowe. Certyfikacja stanowi czynnik wyróżniający przy ocenie podań o pracę, a kierownicy wydziałów mają potwierdzenie, czy pracownicy niebiurowi są przygotowani, aby zacząć korzystać z systemów komputerowych, gdy stanie się to konieczne. Organizacje mogą także maksymalizować swoje inwestycje w technologię, zmniejszając czas i koszty pomocy technicznej.

Program certyfikacji Microsoft Office Specialist

Certyfikacja Microsoft Office Specialist (MOS) obejmuje szereg poziomów zapewniających ciągłość określania i potwierdzania umiejętności. Obejmują one główne kwalifikacje w każdym z najbardziej popularnych produktów Microsoft Office oraz nabywanie kwalifikacji Expert i Master dla zaawansowanych użytkowników.

Microsoft Office Specialist (Podstawowy certyfikat)

Podstawowy certyfikat Microsoft Office Specialist potwierdza umiejętności dotyczące pakietu Microsoft Office 2007 lub 2010. Egzaminy są dostępne dla następujących produktów Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Access, a także Windows Vista for Business, SharePoint i OneNote (tylko 2010).

Microsoft Office Expert

Certyfikat Microsoft Office Expert potwierdza zaawansowane umiejętności w zakresie konkretnych aplikacji Microsoft Office. Uzyskanie tej kwalifikacji wymaga, aby kandydat zdał jeden z następujących egzaminów: Word Expert lub Excel Expert.

Microsoft Office Master

Certyfikat Microsoft Office Master 2007 lub 2010 oznacza biegłość w kilku ważnych aplikacjach Microsoft Office. Aby osiągnąć ten tytuł, kandydat musi zdać cztery egzaminy: Word Expert, Excel Expert i PowerPoint, a także jeden do wyboru spośród Outlook lub Access (do uzyskania Master 2007), albo jednego spośród Outlook, Access, SharePoint lub OneNote (do uzyskania Master 2010).