CompTIA

 

Podstawowe kwalifikacje informatyczne dla:

 • Pracowników pomocy technicznej pierwszego szczebla
 • Studentów zainteresowanych ścieżką rozwoju  IT
 • Zawodów wymagających wiedzy technicznej
  • Obsługi biur placówek medycznych
  • Administracji biur
  • Zawodów związanych z technologiami komunikacyjnymi

Właściwe kursy dla certyfikacji

 • Wprowadzenie do naprawy komputerów
 • Wprowadzenie do technologii informacyjnej
 • Kursy omawiające technologie

Tematyka egzaminu

 • Podstawy technologii i sprzętu komputerowego: 40%
 • Problemy związane ze zgodnością i typowe błędy: 13%
 • Instalacja i funkcje oprogramowania: 11%
 • Ryzyko dla bezpieczeństwa i zapobieganie zagrożeniom: 16%
 • "Zielona informatyka" i konserwacja zapobiegawcza: 20%

Tematyka obejmuje